Tildelinger til Sunnmøres Alpine Arv

Dokumentarfilmen Sunnmøres Alpine Arv er nå i prosess med produksjonsstøtte fra NRK og har fått 100 000 i produksjonsstøtte fra Vestnorsk Filmsenter. Les om siste tildelingen her.

Holtannspinakkelen64svartkvitt
Sunnmørsk tindeklyv på Holltannspinakkelen. Foto: Hallkjell Buset