Visning av “På en Fjellhylle” og “Saman i Song”

Filmene På en Fjellhylle og Saman i Song er tatt med i studentprogrammet for Den norske dokumentarfilmfestivalenPå en Fjellhylle vises fredag 26. april kl 10 på Studenthuset Rokken. Saman i Song vises lørdag 27. april kl 16 på Studenthuset Rokken. Velkommen til de som har tid og lyst!